CASL Programlama Diline Giriş 5

Döngüler, Kontroller Ve Operatörler

Döngüler : Burada döngülerin kullanımından bahsetmeyeceğim yalnızca Casl’daki yazım şekillerini vereceğim. For döngüsü : Yazımı :

For i=0, i<=Kontrol_degeri;
dizi[i]=dizi[i]+2;
Next i+2;

Örnekte görüldüğü gibi yazım şekli

For baslangic_degeri,nereye_kadar;

#islemler
Next artis_miktari;

While döngüsü :
While uzunluk<20;
sayi=sayi2+1;
End_while;

Konroller: Burada en çok kullanılan if kontrolünü ve tiplerini göreceğiz. If kontrolü :

If deger=20;
# işlemler
End_if;
Dallanmalı if kontrolü :
if deger=0;
#işlemler
{ Else_if deger2<>-1;
#işlemler
{ Else;
#işlemler
}End_if;

Operatörler : Matemetiksel operatörler : C dilindeki operatörlerle aynıdır.

+ Toplama
– Çıkarma
/ Bölme
* Çarpma
% Mod

Mantıksal Operatörler : Pascal dilindeki operatörlerle aynı yazılıma sahiptirler.

= Eşittir
<> Eşit Değildir
< Küçüktür.
> Büyüktür
<= Küçük Eşit
> Büyük Eşit
And ve
Or veya
Not Değil