CASL Programlama Diline Giriş 6

Obje Kontrolü

1- Görsel Objeler : Burada görsel objelerin kullanumı için kullanılan komutlar hakkında bilgi vereceğim.

a- Get fonksiyonu : Get fonksiyonu objenin değerini almada kullanırız mesela bir etiketin yazısını almak için (Get label1,string_degeri;) yazmak yeterlidir.

b- Hide – Show Fonksiyonları : Nesneleri gizleme veya göstermek için kullanılırlar. (Hide obje_adi;) şeklinde yazılır.

c- Move Fonksiyonu : Objeyi taşımak için kullanılır. (Move obje_adi,x_pozisyonu,y_pozisyonu;) Şeklinde yazılır.

d- Put Fonksiyonu : Objeye değer atamada kullanılır. TextBox’a veri girmede kullanılabilir. (Put obje_adi,deger;) Şeklinde yazılır.

2- Grafikler : Grafik çizdirmede kullanılan fonksiyonlar.

a- Draw Fonksiyonu : Draw fonksiyonunda çember,dikdörtgen veya çizgi çizdirebiliriz. (Draw nesne_adi,tipi,x_noktasi,y_noktasi;) buradaki tip Rectangle,Circle yada Line ‘dan biri olmalıdır.

b- Set Fonksiyonu : Draw fonksiyonuyla çizdirdiğimiz nesneyi taşımada kullanılabilir. çizdirirken verdiğimiz ismi kullanmalıyız. (Set nesne_adi,x_pozisyon,y_pozisyon;)

c- Clear Fonksiyonu : Temizlemede kullanılır. (Clear nesne_adi,tipi,x_noktasi,y_noktasi;)

d- Fill Fonksiyonu : Draw fonksiyonu gibi kullanılır. Çizilen nesneyi doldurmaya yarar.