CASL Programlama Diline Giriş 7

Obje Kontrolü 2

3- Dosya Objeleri : Dosya objelerinin kullanımı Casl’da oldukça kolaydır. a- Close Fonksiyonu : Dosya kapatmaya yarar. (Close dosya_obje_adi;) b- Delete Fonksiyonu : Dosya silmeye yarar. (Delete dosya_obje_adi;) c- Open Fonksiyonu : Dosya açmaya yarar. (Open dosya_obje_adi,dosya_adi;) d- Rename Fonksiyonu : Yeniden adlandırmaya yarar. (Rename eski_dosya_adi,yeni_dosya_adi;) e- Get Fonksiyonu : Dosyadan veri almada kullanılır (Get dosya_obje_adi,atanacak_string_deger,sayisal_veri_uzunlugu;) f- Put Fonksiyonu : Get gibi kullanılır dosyaya veri yazmaya yarar. g- Insert Fonksiyonu : Put fonksiyonuna benzer yazılım şeklide aynıdır. h- Seek_start Fonksiyonu : Put,get fonksiyonlarının kullanacağı pozisyonu belirlemede kullanılır. (Seek_start dosya_obje_adi,sayisal_sira_nosu;) i- Seek_here Fonksiyonu : Put, get fonksiyonları için sonraki adımı belirlemede kullanılır. j- Seek_end Fonksiyonu : Atlamayı bitirir. Tüm seek fonksiyonlarının yazımı aynıdır. 4- Diğer Objeler : SeriPort, VeriTabanı ve Network objelerini bu grupta inceleyecektim fakat bu konular orta düzey olduklarından şimdiden işlemeyi uygun bulmuyorum. Bilgi için Casl’daki yardım dosyalarına bakabilirsiniz.