Jax-ws ile Soap Başlıklarının Gönderimi

JAX-WS RI 2.1.3 ile birlikte Web servislere Soap başlıklarını gönderirken kullanılabilecek pratik bir yöntemi paylaşmak istiyorum. wsimport aracı artık -XadditionalHeaders parametresi ile ürettiği istemci kodunda soap başlıklarını metot parametresi olarak üretebiliyor. Böylece WSBindingProvider sınıfını kullanmamıza gerek yok. Ant kullananlarsa wsimport görevine aynı şekilde XadditionalHeaders=true parametresini ekleyebilirler.